Polityka Prywatności

PREAMBUŁA
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową.
Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. 
Wykorzystujemy powyższe dane do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.
Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.


POSTANOWIENIA
1. Właścicielem serwisu monikakazmierczak.pl i ewentualnych subdomen jest Monika Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Life Balance Monika Kaźmierczak z siedzibą w Toruniu, ul. Ślusarska 2/1, tel. kom. 502306110, adres email biuro@monikakazmierczak.pl, NIP 1230877138.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Kaźmierczak zwana dalej „Administratorem”.
3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany/a:
1. uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
2. udziałem w wybranej formie wsparcia psychologicznego,
3. udziałem w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym na podstawie wniosku o mediację (podstawa prawna ( art. 183 zn.6 i 183 zn.7 kodeksu postępowania cywilnego),
4. udziałem w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym na podstawie postanowienia policji, prokuratury, sądu,
5. dostępem do treści prezentowanych w serwisie i ewentualnych subdomenach
4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. Administrator nie przekazuje Twoich danych żadnym podmiotom trzecim a wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
1. obsłużyć Twoje zapytanie np.: o szkolenie lub inne wydarzenie,
2. obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w wybranej formie wsparcia psychologicznego, szkoleniu bądź wydarzeniu,
3. przeprowadzić postępowanie mediacyjne w Twojej sprawie w terminach wspólnie ustalonych lub określonych przez organ/ instytucję kierujące sprawę do postępowania mediacyjnego
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@monkakazmierczak.pl
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na biuro@monkakazmierczak.pl
12. Inną metodą jest kontakt bezpośrednio z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych.
 
PLIKI COOKIES
1. Serwis monikakazmierczak.pl i jego ewentualne subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
2. Wykorzystujemy cookies do celów statystycznych oraz aby dopasować serwis do potrzeb użytkowników i stale go udoskonalać.
3. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie w serwisie np.: zapamiętujące rozmiar czcionki, język).
4. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
5. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
6. Brak zmiany tych ustawień oznacza, że akceptujesz cookies stosowane w naszym serwisie.